Convenant Autisme Amsterdam

Heb je een vorm van autisme en ben je op zoek naar informatie over bijvoorbeeld begeleidingsmogelijkheden, een geschikte woonruimte of een bepaalde behandeling? Of ben je naar deze informatie op zoek voor iemand anders, bijvoorbeeld voor je partner of je kind? En je woont in Amsterdam? Dan biedt deze website de benodigde informatie!

Op internet kun je veel informatie vinden en er zijn veel (professionele) aanbieders van hulp. Het is dan niet altijd makkelijk de juiste informatie te vinden. De website die je nu bekijkt is van het ‘Convenant Autisme Amsterdam’. Wij zijn een samenwerkingsverband van dertig instellingen in Amsterdam, die allemaal actief zijn op het gebied van autisme. Op deze website hebben we ons totale aanbod geplaatst zodat je in één keer kunt ziet wat het Amsterdamse aanbod voor autisme is. Voor inhoudelijke informatie over autisme, verwijzen we graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Op de Organisatiespagina kun je per onderwerp zien welke professionele aanbieders – die lid zijn van het Convenant Autisme Amsterdam –er in Amsterdam actief zijn. Via de hyperlinks kom je bij de specifieke informatie van de betreffende organisaties.

Al deze aanbieders bestaan minimaal drie jaar, hebben een duidelijk aanbod voor verschillende vormen van autisme, beschikken over een kwaliteitssysteem (inclusief een klachtenregeling) en hebben zich binnen het convenant gecommitteerd aan onderlinge samenwerking in het belang van de cliënt.

Het ‘Convenant Autisme Amsterdam’ kent een organisatiestructuur. Deze bestaat uit een stuurgroep, werkgroepen en projecten (rondom de thema’s wonen, levensloopbegeleiding en het bereiken van allochtone doelgroepen), Autisme Adviesteam Amsterdam en het volledige netwerk van alle deelnemende partijen. Het Convenant heeft een coördinator, in dienst van alle dertig partijen, en is per mail bereikbaar via c.kuijper@sigra.nl.

Als je in een situatie verkeert waarbij de hulp stagneert en je via deze website nog geen helder beeld krijgt van het aanbod in de stad, dan kun je contact opnemen met het Autisme Adviesteam Amsterdam van het Convenant. Het Adviesteam denkt in dergelijke situaties graag met je mee. Bekijk daarvoor de folder of mail naar het bovenstaande mailadres van de coördinator. Als er een behandelaar bij je betrokken is, vraag hem of haar dan met het Convenant contact op te nemen.

Als je wil praten met iemand die ook autisme heeft of ouder is van een kind met autisme en als geen ander weet wat dat betekent, kun je terecht bij het Autisme Informatiecentrum (AIC), dat is aangesloten bij het Convenant. Het AIC is een laagdrempelig informatie- en ontmoetingscentrum. Centraal in de gesprekken staat altijd hoe je met autisme jezelf kunt handhaven in een niet-autistische wereld.

Bekijk de flyer voor meer informatie.

In opdracht van het ‘Convenant Autisme Amsterdam’ produceerde stichting Ziezo in 2014 de film ‘Sterke Kanten’, over autisme binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Je kunt deze film hier bekijken.

Deze site biedt informatie specifiek voor Amsterdam.

Bent u op zoek naar informatie over het aanbod in de omgeving Haarlem, Haarlemmermeer, Castricum (Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden), kijk dan op: Convenant Autisme Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden
Voor informatie over andere gebieden in Noord-Holland, zie: www.autismenhn.nl